Allergenfel: Bristfälliga påskrifter på Jakobsen chokladkonfekt - varning om eventuell jordnötsrest saknas

Jakobsen chokladkonfekt 840 g, bäst före 10.06.07, kan innehålla rester av jodnötter, men varning om detta saknas. Produkten kan vara farlig med tanke på personer som är allergiska mot jordnötter.

Produkten har tillverkats av Carletti A/S, Danmark. Importören Oy Halva Ab har börjat dra bort produkten från marknaden och informerat konsumenterna om saken. Mer information ger Pekka Kiiskinen, tfn 09 774 6200.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av Tytti Itkonen, tfn 020 77 24296, e-post tytti.itkonenat-merkki.gifevira.fi