Allergenfel: Bröd kan innehålla spår av jordnötter

Oy Pågen Ab återkallar ett parti bröd från marknaden eftersom man misstänker att de i Sverige orsakat allergiska reaktioner hos två personer som är allergiska mot jordnötter. Bröden i fråga är Pågen SpelttiSubs och Pågen Maalaishyvä speltskivor. Produkternas bäst före dateringar är mellan 6.11.2010 - 3.12.2010.

Företaget understryker att de inte hanterar jordnötter i sina bagerier och att de har mycket strikta rutiner för sina leverantörer vad gäller hantering av jordnötter. Återkallelsen är en säkerhetsåtgärd och man vet ännu inte med säkerhet om de två fallen i Sverige har något samband med företagets produkter.

För andra personer än jordnötsallergiker är produkterna säkra.

Konsumenter kan för att få gottgörelse returnera konsumentförpackningarna till de nämnda produkterna tomma och åtföljda av avsändarens kontaktuppgifter och kontonummer till Pågen på adressen Oy Pågen Ab, PL 244, 40101 Jyväskylä.

Mer information ger: Pågen Konsumentforum: tfn 014 4100 400, info at-merkki.gif : 1Kb pagen.se

På Evira sköts saken av överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 02077 24290, annika.nurttila at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bilder på produkterna:

spelttisubs.jpg : 61Kb

maalaishyva.jpg : 42Kb