Allergenfel: I brödmjölsblandningar har påträffats soja och ännu till salmonella

Kookosravinto ME Ay återkallar från marknaden två partier brödmjölsblandningar man importerat. I de ekologiska produkterna VitaHampa (bäst före 30.06.2012) och VitaMandel (bäst före 15.05.2012), förpackning på 370 g, har i tullaboratoriets undersökningar påträffats soja. Sojan nämns ändå inte på förpackningarna till produkterna. Därför kan produkterna vara farliga för sojaallergiker. Kundrespons på grund av saken har inte inkommit.

I brödmjölsblandningen VitaHampa har ännu till påträffats salmonella. Då bröd omsorgsfullt bakas enligt anvisningen på förpackningen förintas salmonellan i ugnen. Eftersom mjöl har en tendens att damma föreligger ändå en risk för kontamination. Dessa mjölblandningar borde förvaras och hanteras åtskilda från andra livsmedel så att korskontamination förhindras. Händerna och redskapen borde tvättas omsorgsfullt genast efter bakningen.

Produkterna har saluhållits i hälsokostaffärer och ekologiska butiker på olika håll i landet. Konsumenter kan returnera produkten till inköpsstället.

Mer information ger: Kookosravinto ME Ay: Minna Edgren, tfn 045-677 8677,
minna.edgren at-merkki.gif : 1Kb kookosravinto.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av: Överinspektör Mika Varjonen, tfn 050-38 68 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på förpackningarna:

leipajauho.jpg : 41Kb