Allergenfel: Innehållet i förpackningen till laxprodukten Laxchorizo (innehåller inte mjölkprotein) kan vara laxprodukten Laxwurst, som innehåller ost

Fel
Innehållet i förpackningen till laxprodukten Laxchorizo (innehåller inte mjölkprotein) kan vara laxprodukten Laxwurst, som innehåller ost. Produkten kan således vara skadlig med tanke på mjölkallergiker.

Information om produkten
Namn: Laxchorizo 250 g, en laxprodukt smaksatt på spanskt vis
Tillverkare: Apetit Kala Oy Mastotie 7, 70460 Kuopio
Datering och parti: Sista förbrukningsdag 7.7.2010, partiidentifikation 44532, kontrollmärke F 29752

Var på marknaden
I hela landet: I Keskos butiker, i Apetit Kala Oy:s shop-in-shop butiker.

Åtgärder
Produkten återkallas. Apetit Kala Oy informerar konsumenterna om saken enligt Eviras anvisningar bl.a. med hjälp av tidningsannonser.

Mer information till tillsynsmyndigheterna:
Verkställande direktör Erkki Lepistö, telefon 050 5904001, erkki.lepisto at-merkki.gifapetit.fi

Konsumentkontakt:
Mjölkallergiker som köpt av produkten kan kontakta Apetits konsumentservice, tfn 0800 0 4000

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
Överinspektör, sektionschef annika.nurttila at-merkki.gifevira.fi , tfn 02077 24290