Allergenfel: Jordnötter inte angivet i påskrifterna på förpackningen till produkten

Kasvishovi Oy drar bort från marknaden produkten Broileriannos man tillverkat med sista användningsdagen 25.8.2009 eller ett tidigare datum. Produkten innehåller jordnötter, men det har inte angivits i påskrifterna på förpackningen.

Namn: Broileriannos
Förpackningens storlek: 275 g
Sista användningsdag: 25.8.2009 och tidigare dateringar
Tillverkare: Kasvishovi Oy, Uleåborg

Produkten har saluhållits i detaljhandeln i Uleåborgs och Lapplands län och i området Mellersta Österbotten. Företaget har instruerat detaljhandelsbutikerna att dra bort produkterna från marknaden. Personer som köpt av produkten och som är allergiska mot jordnötter och nötter ombeds returnera produkterna till inköpsstället. Inköpet gottgörs.

Mer information ger: produktchef Kaisa Korhonen, Kasvishovi Oy, telefon 040 752 3293

PÅ Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av överinspektör Taina Rautio, tfn 020 77 24289, taina.rautio at-merkki.gifevira.fi