Allergenfel på förpackningen till Sprits mördegskex

Finnsweet Oy återkallar från marknaden ett parti förpackningar med Sprits mördegskex som man importerat under varumärket Brink. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 13.7.2014 och partinumret E13254C, 08:28. Produktens vikt är a’ 400 gram. Återkallelsen gäller inte andra partier av denna produkt och inte heller andra produkter från Finnsweet Oy. 

De finskspråkiga påskrifterna på förpackningen vilseleder konsumenten genom att låta förstå att mördegskexen lämpar sig för glutenkänsliga personer. I påskrifterna står det på finska ”innehåller: vete (glutenfritt)”, fastän det rör sig om vanligt vetemjöl som innehåller gluten. Produkten kan vara farlig för veteallergiker.

Importören började 19.2.2014 återkalla produkterna. Kexförpackningarna korrigeringsetiketteras.

För mer information och eventuella reklamationer kontakta: Finnsweet Oy, Heidi Kuismin, heidi /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb finnsweet.fi, telefon: 019 523 2294, vardagar kl. 8.00 – 16.00.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696, tuulikki.lehto /files/images/at-merkki-kapea.gif : 0Kb evira.fi

Bild på förpackningen:
/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/sprits.jpg : 68Kb

Foto: Finnsweet Oy