ALLERGENFEL: Risifrutti Manna innehåller ägg, men det har inte nämnts i ingrediensförteckningen

I produkten Risifrutti Manna som Felix Abba Ab (tillverkare Procordia Food, Örebro/Sverige) importerat har använts fel råvara som innehåller äggpulver. Enligt receptet och påskrifterna på förpackningen borde produkten inte innehålla ägg. Produkten kan vara skadlig med tanke på äggallergiker. Man har börjat utreda saken utgående från respons från kunderna.

Felix Abba Ab har återkallat följande produkt

Risifrutti Manna, mellanmål på mannagryn, hallon och blåbär, 175 g, bäst före 160408, 220408, 290408 och 060508

Konsumenterna har informerats om saken med hjälp av tidningsannonser och meddelanden på Felix Abbas webbsidor och Risifruttis varumärkessidor.

Konsumenter kan returnera felaktiga produkter till närmaste detaljhandel som saluför produkten. Mer information ger Felix Abba Ab:s konsumentservice 020 7854101

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av överinspektör Annika Nurttila, telefon 020 77 24290, annika.nurttilaat-merkki.gifevira.fi