Allergenfel: Senapen inte angiven på Felix gurksallad

Information om produkten
Namn: Felix Senapsgurksallad 390 g
Tillverkare: Felix Abba Oy
Bäst före: 12.8.2012

Fel
Felix Abba återkallar ett parti av produkten Felix Senapsgurksallad 390 g från marknaden. Partiet i fråga är försett med förpackningspåskrifter för produkten Felix Gurksallad 380 g. Produkten innehåller senap, men det har inte angivits i påskrifterna på förpackningen. Intag av produkten kan orsaka allergisymptom hos personer som är överkänsliga för senap. Personer med senapsallergi skall inte äta av produkten.

Var på marknaden och vilka åtgärder
Leverans av produkten har skett sedan den 15 september 2010. Företaget har återkallat produkterna från marknaden och informerar konsumenterna om saken med hjälp av en riksomfattande annons om återkallelsen i tidningarna och via FNB och på Felix Abba Oy:s webbsidor.

Konsumentkontakt
Konsumenter kan returnera den felaktiga produkten till Felix Abba. Mer information ger företagets konsumentservice på telefonnumret 020-785 4100.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
Överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 02077 24290, annika.nurttila at-merkki.gif : 1Kb evira.fi