Allergenfel: Små mängder mjölkprotein har upptäckts i Valio krusbärs-boysenbärssoppa

I ett parti av Valio krusbärs-boysenbärssoppa + fiber 1 kg osockrad, tillverkad och marknadsförd av Valio Ab, har det upptäckts små mängder mjölkprotein som inte finns angivet i ingrediensförteckningen.

Felet gäller följande produktionsparti:
Valio krusbärs-boysenbärssoppa + fiber 1 kg osockrad
BÄST FÖRE 02 02 09 - TILLVERKNINGSDAG 08 12 08

Valio Ab har dragit bort produkten från marknaden och informerat konsumenterna via tidningsannonser.

Returnering och gottgörelse
De som har köpt produkten och är allergiska mot mjölkprotein ombeds returnera de felaktiga produkterna för gottgörelse i första hand till den affär där de har köpts.
För andra är produkten säker.

Ytterligare information: Valios konsumenttjänst tel. 0800-0825
www.valio.fi /kuluttajapalvelu

Vid Livsmedelssäkerhetsverket sköts ärendet av överinspektör Annika Nurttila, telefon 020 77 24290, e-post annika.nurttila at-merkki.gifevira.fi