Allergenfel: Sojaprotein inte nämnt om knackkorv

Dynameat Oy i Lundo återkallar från handeln knackkorvspartier med benämningen Täyslihanakki som man tillverkat. Återkallelsen gäller förpackningsstorleken 400 g och bäst före datumen 1.6.2012 och 6.6.2012. Produkten har saluhållits i tillverkarens egen butik och i butikerna S-market och Prisma i Åbotrakten.

Orsaken till återkallelsen är att produkten innehåller sojaprotein, vilket inte nämnts i ingrediensförteckningen på förpackningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot sojaprotein. För andra konsumenter är produkten säker.

Felaktiga produkter kan returneras till den butik, där de inköpts.

För mer information kontakta: Dynameat Oy: Jouko Partanen, tfn 0407739360, dynameat at-merkki.gif : 1Kb dynameat.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi