ALLERGENFEL: Ursprunget till tillsatsen lysozym i getost (ägg) har inte angivits på förpackningen

På förpackningspåskrifterna för getosten Soignon Tomme de Chèvre finns ingen information på finska och svenska om ursprunget till lysozym som använts som tillsatsämne. Lysozym har sitt ursprung i ägg. På de franska och engelska förpackningspåskrifterna nämns allergenen.

Livsmedlet kan vara farligt för äggallergiker och därför återkallade importören Ruokakesko Oy de felaktiga produktpartierna från K-butikerna 17.7.2009 och informerar konsumenterna om saken.
Personer med äggallergi kan returnera produkten till den butik som de köpte den från eller kontakta Ruokakeskos konsumenttjänst, tfn: 0800-0-1000 (kl. 9-13).

Produktinformation:

Namn: Soignon Tomme de Chèvre – getost, 175 g
Framställare: Eurial Poitouraine
Importör: Ruokakesko Oy
EAN: 3523237753008

Återkallelsen gäller alla partier.

Mera information ger:
Ruokakeskos konsumenttjänst, tfn: 0800-0-1000 (kl. 9-13).

Vid Evira sköts ärendet av:
Överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 020 772 42 90 annika.nurttila@evira.fi

090722_kuva_juustosta_etukansi.bmp