ALLERGENFEL: Ursprunget till tillsatsen lysozym i getost (ägg) har inte angivits på förpackningen

Livsmedlet kan vara farligt för äggallergiker och därför återkallar importören Inex Partners Oy från marknaden och informerar konsumenterna om återkallelsen. Personer med äggallergi som har köpt produkten ombeds återlämna de felaktiga produkterna till inköpsstället. Inköpet ersätts.

Produktinformation:

Namn: Soignon Tomme de Chèvre – getost, 175 g
Framställare: Eurial Poitouraine
Importör: Inex Partners Oy
EAN: EAN 3523237753008

Återkallelsen gäller alla produktpartier.

Mera information ger: Inex konsumentinformation 010 76 87 322 mån-fre kl. 9.00 – 13.00, eller per e-post kuluttajapalautteet@inex.fi.

På Evira sköts ärendet av: Överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 020 772 42 90 annika.nurttila@evira.fi

090716_kuva_juustosta_160709.jpg