Allergenfel: Vaniljsojaglassen Tofutti Vanilla 750 ml innehåller spår av mjölkingredienser (kasein), men förpackningen saknar varningsmärkning om detta

Vaniljsojaglassen Tofutti Vanilla 750 ml innehåller spår av mjölkingredienser (kasein), men förpackningen saknar varningsmärkning om detta. Produkten kan vara farlig för mjölkallergiker. För andra är produkten säker.

  • Livsmedlets namn: Tofutti Vanilla 750 ml, vaniljsojaglass
  • Importör: Oy MakroBios Ab
  • Tillverkare, tillverkningsland: Triano Brands Ltd, Förenade kungariket
  • Bäst före: 010712 och 200812

Återförsäljarna har instruerats att omedelbart ta bort produkterna från handeln. Mjölkallergiker som köpt av produkten ombes returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället eller förpackningen tom åtföljd av avsändarens kontaktuppgifter till adressen Oy MakroBios Ab, Hangövägen 2493b, 10660 Ekenäs. Inköpet gottgörs.

Mer information ger: Tom Spennert, tfn 019 204 456, info at-merkki.gif : 1Kb makrobios.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör, sektionschef Annika Nurttila, tfn 020 77 24290, annika.nurttila at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Bild på produkten

tofutti_vanilla.jpg : 24Kb