Allergenrisk: Fazers konfektyrpåse Dumle 220 g kan också innehålla Geisha Dark konfekt

Fazer Konfektyr Ab återkallar från marknaden ett parti Fazer Dumle Original 220 g konfektyr. Tillverkaren misstänker att det i en del av påsarna till följd av ett förpackningsfel också kan ha hamnat Geisha Dark konfekt. Konfekten som felaktigt hamnat i förpackningen skiljer sig från den övriga konfektyren tack vare sitt eget omslagspapper. Konfekten i fråga innehåller vetemjöl och hasselnötter, men dessa ingredienser nämns inte i ingredienförteckningen till produkten Dumle. Vetemjöl och haselnötter är allergener och kan vara farliga för personer som är allergiska mot dessa ingredienser.

Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 16.8.2013. Partiet i fråga har saluhållits i hela landet. Återkallelsen gäller inte andra produkter eller andra tillverkade partier.

Fazer ber konsumenter returnera produkterna till Fazer Konfektyr. Försändelsen är portofri (inget frimärke krävs). Inköpet gottgörs. Kontaktuppgifterna är:

Fazer Konfektyr/Kundrespons
PB 110
00101 HELSINGFORS

Svar på eventuella frågor från konsumenterna ger Fazer Konfektyrs konsumentservice: kuluttajapalvelu(at)fazer.fi eller tfn (09) 87621.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen@evira.fi


Bild på förpackningen:

dumleoriginal.png : 234 kB