Återkallelsen breddas: Rainbow Chokladchipskaka kan innehålla plastbitar

Inex Partners Oy breddar återkallelsen av Rainbow Chokladchipskakor. Utöver de tidigare produkterna märkta med dateringen 11.5.2012 gäller återkallelsen nu också produkter märkta med dateringen 18.5.2012. Produkten kan innehålla plastbitar.

Konsumenter ombes göra sig av med produkten i fråga.

För att få gottgörelse kan konsumenterna returnera förpackningen tom i första hand till den butik, där produkten inköpts eller åtföljd av avsändarens kontaktuppgifter portofritt till adressen Inex Partners Oy, Asiakaspalautus 601939, PL 35, 00088 S-RYHMÄ.

Produkten har marknadsförts i följande butiker: S-gruppens kedjor Prisma, S-market, ABC-market, Sale och Alepa.

Konsumenter kan vid behov kontakta Inex Partners Oy:s konsumentrådgivning vardagar 9-13, tfn 010 76 87 322 eller rainbow.xtra at-merkki.gif : 1Kb sok.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mikko Maunu, tfn 050 3868423, mikko.maunu at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

rb_suklaahippukakku.jpg : 34Kb