Baggar och deras larver har hittats i oskalade hasselnötter och i nötblandning

Inex Partners Oy drog 28.11.2007 tillbaka från marknaden Royalty nötblandning och oskalade hasselnötter 400 g, bäst före 12.2008. I produkterna har hittats levande rismjölbaggar, indiska mjölmott och deras larver.

Produkterna har saluförts i Prisma-butiker, S-marketar och Spar-butiker. Konsumenterna har ombetts förstöra produkterna och skicka påsens etikett till Inex Partners Oy eller ta den till inköpsplatsen för att få ersättning. Mera information om saken finns på företagets webbsidor www.inex.fi.

På Evira sköts saken av överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi