Barnmat som Itu Biodyn Oy importerat innehåller mykotoxinet ochratoxin A i en mängd som överstiger det tillåtna gränsvärdet

Barnmaten ”Holle Bio-Babybrei 3-Korn” som schweiziska Holle låtit tillverka och som Itu Biodyn Oy importerat har konstaterats innehålla mykotoxinet ochratoxin A i en halt som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Produktens partiidentifikation är R11171 och sista förbrukningsdagen är 25.4.2013. Produkten är tillverkad i Tyskland.

Enligt företagaren har produkten funnits på marknaden fram till 20.4.2012 i hälsokostaffärer och i K-gruppens butiker på olika håll i Finland. Importören har bett detaljhandlarna återkalla produkterna från marknaden. Om konsumenter har kvar produkter av partiet i fråga, ombes de returnera dem till inköpsstället eller leverera förpackningen tom till adressen Itu Biodyn Oy, Vellamogatan 30, 00550 Helsingfors.

Mer information ger: Merja Ekholm/Jaana Riski, Itu Biodyn Oy, tfn (09) 774 3010.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
överinspektör Marika Jestoi, tfn 040 487 7798, marika.jestoi at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:

holle_lastenruoka.jpg : 28 kB