Bestrålade och felmärktä kosttillskott har återkallats från marknaden

Active Nutrition International Oy har återkallat från marknaden kosttillskott som man importerat och som i tullaboratoriets undersökningar konstaterats strida mot bestämmelserna. Företaget har saluhållit produkterna till enskilda konsumenter via sin webbutik.

Produkterna och överträdelserna var

WNT Sport, Ripped Caps, identifikation: 104583, bäst före datum: 12/2012
Produkten innehåller bestrålat material. Bestrålning av kosttillskott är inte tillåtet. Torkpåsarna som fanns i livsmedlet saknar varningsmärkningar.

WNT Sport, Pumped Tabs, identifikation: 9111005, bäst före datum: 01/03
Torkpåsarna som fanns i livsmedlet saknar varningsmärkningar. I påskrifterna på förpackningen finns inte varningspåskriften ”kan ha negativ effekt på barns beteende och koncentration” som krävs för azofärgämnet E 129, allurarött AC. Produkten saknar också helt påskrifter på finska.

WNT Health, Zink Caps, identifikation: F1232101, bäst före datum: 03/2015
Torkpåsarna som fanns i livsmedlet saknar varningsmärkningar. Produkten saknar också helt påskrifter på finska.

Det ovan nämnda företaget har nått alla sina kunder via e-post och bett dem returnera produkterna till företaget. Den bestrålade produkten (WNT Sport, Ripped Caps) bortskaffas. De övriga produkterna med felaktiga påskrifter försätts i handelsdugligt skick på så sätt att påskrifterna rättas till så att de följer bestämmelserna. I frågor som gäller returneringar bes konsumenter vända sig till det företag som sålt produkten.


Mer information i saken ger:
Active Nutrition International Oy: Tiina Ollanketo, tfn 0443030807

På Evira sköts saken av:
Överinspektör Mikko Maunu (bestrålning), tfn 050 386 8423, mikko.maunu at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
Överinspektör Anna Mizrahi (kosttillskott), tfn 050 434 2203, anna.mizrahi at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
Överinspektör Tuulikki Lehto (påskrifter på förpackningarna), tfn 050 558 2696, tuulikki.lehto at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
Överinspektör Pirkko Kostamo (kontaktmaterial), tfn 050 386 8436, pirkko.kostamo at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen (tillsatser), tfn 040 489 3346, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten WNT Sport, Ripped Caps:

ripped_caps_ravintolisa.jpg : 22 kB