Bortdragning av livsmedel som innehåller vanadinföreningar från marknaden

Evira meddelade om det negativa utlåtandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA om vissa vanadinföreningar 4.3.2008. I utlåtandet konstaterades att det inte gick att säkerställa att vanadinföreningar tryggt kan användas. Vanadin har konstaterats vara skadligt och dessutom upptas vanadin betydligt effektivare ur vissa föreningar än ur födan. Evira utredde vilka företag som marknadsför de produkter som finns på den finländska marknaden och som innehåller de aktuella vanadinföreningarna och uppmanade dem att dra bort produkterna från försäljning.

Följande produkter som innehåller vanadin har funnits på marknaden i Finland, främst i företagens webbshopar. Företagen har meddelat om bortdragningen direkt till de konsumenter som köpt produkterna. Det har varit tillåtet att använda vanadinföreningar endast i kosttillskott, men bland de produkter som nu dragits bort finns också produkter som inte klassificeras som kosttillskott.

Produkter som dragits bort från marknaden och deras importörer:

 

Eviras meddelande om EFSA:s utlåtande: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/aktuellt/?id=923

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av överinspektör Emma Pikkarainen tel. 020 77 24291, emma.pikkarainenat-merkki.gifevira.fi