Bredbart vegetabiliskt fett saknar påskrifter på finska

Unilever Finland Oy återkallar tre partier bredbart vegetabiliskt fett från handeln. Det bredbara fettet på 600 g som sålts under varumärket Becel Gold har av misstag importerats till landet med påskrifter enbart på svenska. Produkten innehåller bl.a. kärnmjölk och kan således orsaka en allergisk reaktion hos personer som är allergiska mot denna ingrediens.

Importören lade själv märke till felet och om saken har inte inkommit någon respons från kunderna. Produktpartierna har saluhållits från och med 12.12.2012. Importören har försatt partierna i försäljningsförbud och börjat återkalla produkterna från säljställena.

Unilever Finland Oy ber konsumenter som köpt av produkten och som är allergiska mot den ovan nämnda ingrediensen returnera produktens lock försett med partiidentifikationen och sända det till kundresponsadressen nedan. Produkten kan bortskaffas som blandat avfall.

ASIAKASPALAUTUS 6044989
Unilever Finland Oy
Kuluttajaneuvonta
PL 96
00101 Helsinki

Försändelsen kan sändas som portofri kundretur. Glöm inte att bifoga dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, bankförbindelsuppgifter). Unilever gottgör konsumenterna för felaktiga produkter. Mer information ger konsumentservicen: tfn 0800 130030 (lna).


På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, mika.varjonen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på förpackningen:
becel_gold.jpg : 13 kB