Burkar med pulverkaffet Nescafé Espresso (100 g) marknadsfört av Suomen Nestlé Oy kan få sprickor

Suomen Nestlé Oy i Esbo har som förebyggande åtgärd återkallat pulverkaffet Nescafé Espresso (100 g) förpackat i glasburkar. Produkterna kan innehålla små glasskärvor, om glasburken utsätts för stötar. Det är svårt att upptäcka sprickor i glasburken, eftersom den omges av ett svart platshölje (en svart plastgördel).

Suomen Nestlé Oy har bett sina kunder returnera alla Nescafé Espresso produkter (100 g) förpackade i glasbruk till Nestlé. De lokala livsmedelstillsynsmyndigheterna säkerställer att produkterna i fråga inte hålls till salu i detaljhandeln.

Produkter har levererats till handelns centralaffärer och till 17 andra kunder. Suomen Nestlé Oy har bett alla sina kunder returnera produkten till Suomen Nestlé Oy. Konsumenter kan returnera produkten till inköpsstället, där konsumenten gottgörs för produkten.

Vid behov kan konsumenter kontakta Nestlés konsumentservice, tfn 0800 06161 vardagar klo 8.00 – 16.00 eller e-postadressen kuluttajapalvelu at-merkki.giffi.nestle.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av Mikko Maunu, tfn 020 7724 244, mikko.maunu at-merkki.gifevira.fi

Bild på produkten

kuva_nescafe_espresso_100g.jpg