Catz torkade blandfrukter importerade av Meira Nova Oy innehåller för mycket sulfit

I Catz torkade blandfrukter (12,5 kg/låda) importerade av Meira Nova Oy har konstaterats sulfit i mängder som överskrider det tillåtna gränsvärdet. Sulfithalten är för hög i päron och persika. Produkternas bäst före datum är 27.7.2012 och de har förpackats i Nederländerna. Meira Nova Oy har bett sina kunder returnera de återstående produkterna. Återkallelsen inleddes 13.12.2011.

Sulfithalten medför ingen hälsofara. Halterna motsvarar de tillåtna gränsvärdena för svaveldioxid och sulfiter i liknande osockrade produkter.

Ytterligare information:
Meira Nova Oy:s produktchef Reijo Hirvonen, tfn 010 76 86 533, e-postadress reijo.hirvonen at-merkki.gif : 1Kb meiranova.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av:
Överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 020 77 24289 eller 040 489 3346 E-post: kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi