Cello och Lumex röklådor avger skadliga organiska nedbrytningsprodukter vid upphettning

Rautakesko Oy har dragit bort de kinatillverkade röklådorna Celex och Lumex från marknaden. Röklådorna är målade på insidan. Produkterna är likadana och storleken är 46x30x50 cm. Vid upphettning frigörs från målarfärgen hälsovådliga organiska nedbrytningsprodukter, i vilka huvudkomponenten är styren. 

Under åren 2005–2007 har sammanlagt cirka 1 900 stycken röklådor som står i strid med bestämmelserna levererats till 139 Rautia och K-Rauta butiker i olika delar av Finland. Röklådornas köpare har rätt att få ersättning från inköpsstället för den felaktiga produkten.

Bild på röklådorna

elintarvikkeet/takaisinvedot/071031_savustin__kuva.jpg
 
Förteckning över de butiker till vilka röklådorna har levererats  (pdf, 13 kbyte)
 
Ytterligare information: Överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifelintarvikkeet/at-merkki.gifevira.fi