De förbjudna färgämnena Sudan 1 och Sudan 2 i tomatpulver

Via det internationella systemet för snabb varning om livsmedel (RASFF) meddelades att det till Finland införts partier tomatpulver, i vilka man påträffat de förbjudna färgämnena Sudan 1 och Sudan 2.

Tomatpulvret har saluhållits i tre detaljhandelsbutiker i Helsingfors. Produkternas namn, förpackningsstorlekar och bäst före datummärkningar är:

Spicetown Oy, Tavastvägen 5 A, 00530 Helsingfors:

Adja Tomato seasoning powder 10 x 50 x 15 gr (31.3.2014)
Adja Tomato seasoning powder 8 x 10 x 75 gr (31.3.2014)
Adja Tomato seasoning powder 4 x 1 kg (31.1.2013)
Adja Tomato seasoning powder 4 x 1 kg (30.5.2014)
Adja Tomato seasoning powder 12 x 454 gr (28.2.2015)
Doli Tomato Seasoning powder sticks 10 x 50 x 15 gr (30.11.2015)

Laziza Foods Oy, butikerna Maharaja Afro & Asian Market Tavastvägen 5a och 16, 00530 Helsingfors: Adja Tomato seasoning powder 10 x 50 x 15 gr (31.3.2014)

Produkterna i fråga har tagits bort från handeln. Konsumenterna ombes returnera produkterna till inköpsstället.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, tfn 029 530 4289 eller 040 489 3346, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi