Dekorerade emaljmuggar avger för stora mängder kadmium

Av muggarna i fråga har under perioden juli-november år 2006 också levererats sammanlagt cirka 700 st. till 27 butiker i Finland. Den estniska återförsäljaren till muggarna har uppmanat butikerna att ta bort produkterna från försäljning. Personer som köpt av muggarna har rätt att få ersättning av inköpsstället för en produkt som strider mot bestämmelserna.

På Livsmedelssäkerhetsverket handhas saken av överinspektör Pirkko Kostamo, tfn 020 77 24236, pirkko.kostamoat-merkki.gifevira.fi