Den frysta måltiden Felix Tortelloni Con Basilico saknar påskrifter på finska

Orkla Foods Finland Oy meddelar att man återkallar frysta måltider med namnet Felix Tortelloni Con Basilico från handeln. De har bäst före datummärkningen och partiidentifikationen 25.4.2014 och vikten 380 gram. Produkterna saknar finskspråkiga påskrifter på förpackningen. Återkallelsen gäller inte andra partier av denna produkt.

Produkten återkallas, eftersom den saknar påskrifter på finska.

Konsumenter kan returnera produkten till närmaste butik som saluhåller produkten.

Mer information ger: Orkla Foods Finland Oy:s konsumentkontakt, tfn 020-785 4100.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Tuulikki Lehto, tfn 050 558 2696, tuulikki.lehto at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på förpackningen:

felix-tortelloni.jpg : 38 kB