Djupfryst hamburgerbiff återkallad från marknaden på grund av hästköttsfynd


SeaGood Oy Fort Deli har återkallat från marknaden en djupfryst hamburgerbiff med namnet Fort Deli Gourm Burger 30x170g raaka IE.

Återkallelsen gäller partier med bäst före datummärkningen 30.9.2013 och 30.10.2013. Som råvara i partierna i fråga har använts nötkött av polskt ursprung som också kan innehålla små mängder hästkött.

Produkten har levererats till storhushållskunder. Produkterna återkallades från handeln 20.2.2013 och storhushållskunderna har informerats om saken. Produkten saluhålls inte till konsumenter.

Hästkött är inte hälsovådligt.

Mer information ger:
SeaGood Oy Fort Deli, Tapio Tuominen, telefon 0207 981 152.
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Marjo Misikangas, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1 kB evira.fi, telefon 029530 4283.