Djupfryst höna återkallas på grund av salmonella

I djupfryst höna av det belgiska varumärket Pluvera har påträffats salmonella. Partiet som återkallas känns igen på bäst före datummärkningen 01/2016 och partiidentifikationen (produktionsdagen) 12.6.14. Förpackningsstorleken är 1,3 kg. Importör till Pluvera-hönan i Finland är PNM Pan Nordic Meat Oy.

Produkten har sedan början av augusti fram till den 3 september 2014 saluhållits i S-gruppens Prisma-kedja och i vissa enstaka S-marketbutiker. Marknadsföraren instruerar konsumenterna att bortskaffa produkten som blandat avfall och, om man så önskar, göra på följande sätt: ”Returnera etiketten på den felaktiga produkten åtföljd av avsändarens kontaktuppgifter (IBAN-kontonumret och kontohavarens namn) till adressen PNM Pan Nordic Meat Oy, Dagsverkarvägen 2, 00370 Helsingfors. Inköpet gottgörs mot etiketten.”

Mer information ger: PNM Pan Nordic Meat Oy: Ville Virkki,  tfn 040 873 6775, ville /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  pnm.eu    

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Raija Törmä-Oksanen, tfn 029 530 4245, raija.torma-oksanen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi