Djupfryst paj återkallad från marknaden på grund av att hästkött inte nämns i påskrifterna på förpackningen

VAASAN Oy har återkallat från marknaden en djupfryst paj med namnet VAASAN Ronski, Salami 30 x 130g.

Den finrivna medvursten i produkten innehåller hästkött, men det nämns inte i ingrediensförteckningen.

Produkten har levererats till dagligvaruhandelns centralaffärer och storköksgrossister. Produkterna återkallades från handeln 20.2.2013 och kunderna har informerats om saken. Produkten saluhålls inte i konsumentförpackningar.

Hästkött är inte hälsovådligt.

Mer information ger:
VAASAN Oy, Mira Perander, telefon 0505603327 och www.vaasan.com
På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Marjo Misikangas, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1 kB evira.fi, telefon 029530 4283.