Djupfrysta grodlår bestrålade i strid mot bestämmelserna

I samband med livsmedelstillsynsmyndigheternas kontroller har framkommit att indonesiska djupfrysta grodlår (förpackning på 1 kg, partiidentifikation LOT 173, bäst före 12.3.2011 och 22.12.2011) importerade av JN-Tradeteam Oy har bestrålats. Enligt HIM:s förordning 852/2000 är import och saluhållande av bestrålade grodlår inte tillåtet i Finland.

Produkten har saluhållits endast hos Fishteam J. Nurmi Oy på fiskavdelningen i CM-Sello i Esbo. Den finska importören JN-Tradeteam Oy har återkallat produkten från marknaden och informerat om saken i butiken. Om saken lämnas också en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Konsumenter som köpt av produkten ombes returnera de felaktiga produkterna till butikens fiskdisk. Inköpet gottgörs. Mer information ger: JN-Tradeteam Oy, tfn 040 7784187.

Information om bestrålning av livsmedel:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/bestralning/

Mer information ger:
överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 020 77 24291, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi.