Djupfrysta grönsaker bort från handeln som säkerhetsåtgärd

SOK har beslutat återkalla grönsaks-, bön- och fröblandningen Mättande grönsakspanna ur produktserien Rainbow från handeln. Återkallelsen gäller alla saluhållna partier av produkten med bäst före datummärkningarna 26.7.2014, 2.9.2014, 8.9.2014 och 26.10.2014. Förpackningsstorleken är 450 gram och tillverkningslandet Belgien. Partierna i fråga har saluhållits i S-gruppens butiker i hela landet sedan februari 2013.

Orsaken till återkallelsen är en misstanke som kommit via enstaka responser från kunderna om att produkten innehåller frön av ogräset Datura. Frön av Datura eller spikklubba kan innehålla naturliga alkaloider som är giftiga.

Företaget stoppade saluhållningen av produkten 14.5.2013 och informerar om saken på sin webbplats och under de närmaste dagarna också med hjälp av annonser i tidningarna. Konsumenterna ombes sluta använda av partierna i fråga och göra sig av med produkten.

Förpackningen till den felaktiga produkten kan returneras till inköpsstället. Inköpet gottgörs.

Mer information ger: Inex Konsumentrådgivning vardagar kl. 9−13 tfn 010 76 87 322 eller
rainbow.xtra at-merkki.gif : 1 kB sok.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Marika Jestoi, tfn 040 487 7798, marika.jestoi at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

Bild på produkten

(Foto: SOK:s webbplats)

ruokaisat_pannukasvikset.jpg : 34 kB