Dryck med sprängticka återkallad från marknaden

En dryck med namnet Pakurijuoma som finska Nativean Oy låtit tillverka har återkallats från marknaden.

Drycken innehåller sprängticka (Inonotus obliquus) som i EU betraktas som ett nytt livsmedel som får användas endast i kosttillskott. Än så länge är det nationellt tillåtet att använda sprängticka för annat med kosttillskott jämförbart småskaligt bruk. Drycken Pakurijuoma uppfyller inte kriterierna för kosttillskott och användningen av drycken kan inte jämföras med kosttillskott på grund av dess stora dagliga dos. Evira anser alltså att produkten är ett sedvanligt livsmedel, i vilket sprängticka inte får användas.

Produkten har saluhållits i flera webbutiker och hälsokostaffärer runt om i landet. Tillverkningen av produkten har upphört och företagaren har informerat grossisterna om saken och via dem också sina återförsäljare.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Vi har inte tillräckligt med information om produktens Pakurijuoma säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel: Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Nya livsmedel
Information om kosttillskott: Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Kosttillskott

På Nativean Oy sköts saken av VD Antti Halonen, tfn 040-7612361, antti.halonen at-merkki.gif : 1 kB nativean.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör
Sanna Viljakainen, tfn 050-464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi
pakurijuoma.jpg : 21 kB