Egyptiskt bockhornsklöverfrö återkallas från marknaden

Bockhornsklöverfrö (Fenugreek / Trigonella foenum-graecum) av egyptiskt ursprung, som är avsett att groddas eller ätas som sådant, samt fröblandningar som innehåller frö av bockhornsklöver, återkallas från marknaden. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gett kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter anvisningar om att återkalla fröna från marknaden, ta prov av fröet och förstöra det.

Företag som säljer bockhornsklöverfrö av egyptiskt ursprung uppmanas att ta bort produkterna från butikshyllorna och kontakta livsmedelstillsynsmyndigheterna i sin egen kommun. Om ursprungslandet är oklart eller om ursprungslandet inte nämns, uppmanas företagaren att ta reda på varifrån produkterna kommer. Om ursprungslandet trots undersökningar förblir oklart, uppmanas företagaren att ta kontakt med livsmedelstillsynsmyndigheterna i sin egen kommun.

Konsumenter som har egyptiskt bockhornsklöverfrö hemma, instrueras att kontakta livsmedelstillsynsmyndigheterna i sin egen kommun, eller kontakta det företag som sålt fröna, som bör anmäla om saken till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet. Evira uppmanar de företag som sålt sådant frö också på eget initiativ tar kontakt med kunder som man vet att har köpt av produkten.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har utgående från de uppgifter som finns tillgängliga gjort en riskbedömning av EHEC-epidemin i Frankrike. Slutsatsen är, att den sannolika gemensamma faktorn för epidemierna i Tyskland och Frankrike är groddar av bockhornsklöverfrö av egyptiskt ursprung.

Ärendet handhas vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira av
överinspektör Pirjo Korpela, tfn 050 3868 429, pirjo.korpela at-merkki.gif : 1Kb evira.fi och
enhetschef Auli Vaarala, tfn 050 386 8420, auli.vaarala at-merkki.gif : 1Kb evira.fi.