Ekologisk müsli Alara Goji Yacon som innehåller yacón (Smallanthus sonchifolius), som betraktas som ett nytt livsmedel, har återkallats från marknaden

Evira har fått veta att ekologisk müsli Alara Goji Yacon importerad av Aduki Oy (Helsingfors) innehåller yacón (Smallanthus sonchifolius), som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Yacón betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel. Saluhållande och marknadsföring av nya livsmedel förutsätter ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel.

Produkten har saluhållits i flera hälsokostaffärer och ekologiska butiker på olika håll i landet. Det finska företaget Aduki Oy har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkten från marknaden och informerat sina återförsäljare om saken. Om saken kommer också att lämnas en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av yacón och livsmedel som innehåller yacón är inte tillåtet, eftersom växten inte godkänts på det sätt som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97. För produkten har inte ansökts om ett sådant tillstånd, som förordningen om nya livsmedel förutsätter och det finns inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information ger:
Aduki Oy, Lea Brusin-Helander, adu at-merkki-kapea.gifaduki.fi, tfn (09) 784646
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki-kapea.gifevira.fi, p. 020 77 24291

muesli.jpg