Eldorado jordnötskärnor i 250 g påsar innehåller för mycket mykotoxiner

Tuko Logistics Oy har dragit bort Eldorado jordnötskärnor i 250 g påsar, tillverkade i Indien, från marknaden. Produkternas bäst före-datum är 31.10.2009.

Produkten innehåller mykotoxiner över den tillåtna maximihalten.

Tuko Logistics har dragit bort produkten från marknaden och uppmanar genom tidningsannonser konsumenterna att antingen returnera eller förstöra produkten.

Konsumentkontakter: Tuko Logistics Oy Pirjo Heiskanen, tel. 020 771 2232, fax 020 7712230, pirjo.heiskanen@tuko.fi

Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts ärendet av Ulla Karlström tel. 040 48 777 98, ulla.karlstrom at-merkki.gifevira.fi och Pirkko Kostamo tel. 020 77 24236.

Bilden av produkten:

eldorado_maapahkinat.jpg