En bestrålad ingrediens i kryddblandning för popcorn

Gray´s American Store Ab återkallar från handeln en produkt som i myndighetsundersökningar konstaterats innehålla en bestrålad ingrediens. Man har inte lyckats identifiera den bestrålade ingrediensen och därför är det inte tillåtet att hålla produkten på marknaden.

Återkallelsen gäller en popcornkryddblandning med jalapenosmak och med handelsnamnet Kernel Seasonings Popcorn Seasoning Jalapeno. Förpackningens storlek är 68 gram, bäst före datumet NOV2012 och partiidentifikationen 1099KB1291. Produktpartiet är i saluhållningsförbud och åtgärder för att återkalla produkten har inletts. Återkallelsen gäller inte eventuella andra partier av produkten på marknaden.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av
överinspektör Mikko Maunu, tfn 050 386 8423, mikko.maunu at-merkki.gif : 1 kB evira.fi


Bild på produkten:
popcorn_seasons.jpg : 7 kB