En dryck med namnet B Ravi, Premium Smoothie Bloodorange Camucamu Passionfruit som innehåller bäret camu camu (Myrciaria dubia) som betraktas som ett nytt livsmedel har återkallats från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framgått att en dryck med namnet B Ravi, Premium Smoothie Bloodorange Camucamu Passionfruit tillverkad av franska Les Jomards och importerad av Multicatering Oy (Esbo) innehåller bäret camu camu (Myrciaria dubia) som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Camu camu betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett sådant nytt livsmedel, som får användas endast i kosttillskott. En breddning av användningen av camu camu till andra livsmedelskategorier förutsätter ett sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel.

Produkten har sålts vidare endast till Hotell Haikko Gård i Borgå. Den finska företagaren Multicatering Oy har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkten från marknaden och informerat Hotell Haikko Gård om saken. Om saken har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande av camu camu och livsmedel som innehåller camu camu är tillåtet endast i fråga om kosttillskott. För produkten i fråga har inte ansökts om ett sådant tillstånd, som förordningen om nya livsmedel förutsätter och det finns inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information ger:
Multicatering Oy, Ken Thilman, ken@multicatering.fi, tfn 020 741 5200
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291