En icke godkänd ny livsmedelsingrediens i två kosttillskott

Vandaföretaget Leader Foods Oy meddelar att man återkallat två särskilt för kraftsportutövare avsedda kosttillskott från marknaden. Bägge produkterna innehåller syntetiskt producerat 3,3´-diindolylmetan (DIM), som i EU betraktas som ett icke godkänt nytt livsmedel. 

Produkterna som återkallas från marknaden heter “Leader Test + Anabolic supplement Evo 4” som saluhållits i en burk med 180 tabletter och ”Redram Hard Testo” som saluhållits i en förpackning med 42 dospåsar x 5 tabletter. Återkallelsen gäller alla saluhållna partier av produkterna och alla bäst före datummärkningar. 

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel kräver ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. 

Information om nya livsmedel

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi 

Bild på produkterna:
/files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/leader1.jpg : 73Kb /files/images/elintarvikkeet/takaisinvedot/2014/leader2.jpg : 63Kb

(Foto: Leader Foods Oy)