En ingrediens som orsakar överkänslighet - sulfit – inte angiven med sitt eget namn i påskrifterna på förpackningen till traditionell mjöd från Vip-Juicemaker Oy

Vip-Juicemaker Oy:s traditionella mjöd med bäst före -datum 2.9.08 innehåller sulfit och det har angivits i påskrifterna på produktens förpackning endast med E-koden. Om mängden överstiger 10 mg/l skall sulfiten anges med sitt eget namn. Produkten kan vara farlig med tanke på personer som är överkänsliga mot sulfit.

Tillverkare till produkten är Vip Juicemaker Oy, Kuopio, tfn (017) 5858 100.  Företaget rättar till påskrifterna på förpackningarna till produkterna i lagret och levererar till butikerna broschyrer med information om att produkten innehåller sulfit för fästning på de ställen där produkten saluhålls. Inget tillbakadragande förutsätts, eftersom det i påskrifterna på förpackningen med E-koden ändå angivits att produkten innehåller sulfit.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av överinspektör Taina Rautio, tfn 020 77 24289. E-post taina.rautio evira.fi (veckan 17 Tytti Itkonen, tfn 020 77 24296).