Ett bekämpningsmedel som är förbjudet i EU har påträffats i spansk Doluz-paprika

Importören Heinon Tukku Oy har börjat dra tillbaka den spanska paprikan. Tullaboratoriet har i sina undersökningar påträffat isofenphos-methyl i paprikorna och det är ett bekämpningsmedel som inte godkänts i EU.

Information om produkten:
Röd paprika av märket Doluz,  5 kg, ursprungsland Spanien

Produkten har levererats till storhushåll i huvudstadsregionen och i södra Finland (ungefär området Lojo-Träskända-Borgå). Produkterna har leverats 8. - 11.1.2007

Mer information ger:
Kvalitets- och miljöansvarig Sari Grönlund, tfn 0207170504, sari.gronlundat-merkki.gifheinontukku.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av Arja Kaiponen (tillsynsåtgärder), tfn 020 77 24288, arja.kaiponenat-merkki.gifevira.fi och Juha Laakso (riskbedömning), rfn 020 77 25189, juha.laaksoat-merkki.gifevira.fi