Ett bekämpningsmedel som är förbjudet i EU har påträffats i spansk Murgiverde-paprika

Importören Inex Partners Oy har börjat dra tillbaka den spanska paprikan. Tullaboratoriet har i sina undersökningar påträffat isofenphos-methyl i paprikorna och det är ett bekämpningsmedel som inte godkänts i EU.

Information om produkten:
Röd paprika av märket Murgiverde, i lösvikt och förpackad, ursprungsland Spanien. Produkten saluhålls överallt i landet i S-gruppens samtliga kedjor: Prisma, S-Market, Sale och Alepa jämte enstaka Sparbutiker. Produkterna har levererats till butikerna 8.-12.1.2007                                                

Mer information: Inex Partners Oy, Matti Reijonen, tfn 020 44 14522,
Inex Partners Oy / konsumentrespons, tfn 020 44 14441 eller www.inex.fi/palautteet

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av Arja Kaiponen (tillsynsåtgärder), tfn 020 77 24288, arja.kaiponenat-merkki.gifevira.fi och Juha Laakso (riskbedömning), rfn 020 77 25189, juha.laaksoat-merkki.gifevira.fi