Ett farligt fel i kokbokens recept på potatis- och murkelsallad

Receptet på potatis- och murkelsallad på sidan 151 i kokboken "1000 parasta salaattia" skriven av Roderick Dixon och utkommen på förlaget Kustannusosakeyhtiö Moreeni är farligt på grund av ett översättningsfel. Med den behandling som skildras i boken kan giftet gyromitrin i stenmurklor inte tillräckligt fås bort.

Det ursprungliga engelskspråkiga receptet är avsett för toppmurkla (eng. morel), men vid översättning av boken har skett ett fel och författaren har översatt toppmurkla med stenmurkla (eng. false morel).

Konsumenter ombes använda toppmurkla vid tillredning av salladen i fråga eller också behandla stenmurklorna enligt Eviras anvisningar innan salladen tillreds http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/stenmurklor/

Av boken har tagits tre upplagor, av vilka den sista utkommit på förlaget Moreeni i april 2010. De två första upplagorna har utkommit på förlaget Multikustannus Oy åren 2005 och 2008.

Av den senaste upplagan har man hunnit leverera ca 150 exemplar till butikerna. Moreeni har stoppat distributionen av boken och den felaktiga upplagan har återkallats från butikerna. Av bokens äldre upplagor har ändå redan sålts tusentals exemplar åren 2005–2010.

Konsumentkontakt på Kustannusosakeyhtiö Moreeni: förlagschef Anna Rantanen, tfn 050 505 5459, anna.rantanen at-merkki.gifmoreenikustannus.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av: överinspektör Ulla Karlström, tfn 040 48 777 98 ulla.karlstrom at-merkki.gifevira.fi

salaatti_kirja.jpg salaatti_kirja_2.jpg