Ett icke godkänt nytt livsmedel i frukt- och grönsakspickels

Laziza Foods Oy Ab har återkallat från marknaden en pickels med namnet Patak’s Original Mixed Pickle. Enligt tullaboratoriets undersökningar innehåller pickelsen en frukt med namnet Carissa carandas (karamdas) som får användas endast i kosttillskott.

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Om fruktens Carissa carandas säkerhet med tanke på konsumenterna finns inte tillräckligt med information.

Information om nya livsmedel: Evira.fi-> Livsmedel-> Tillverkning och försäljning-> Nya livsmedel

På Laziza food Oy Ab sköts saken av Imtiaz Ahmad, tfn 040 564 6099

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Sanna Viljakainen,
tfn 050 464 9354, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1 kB evira.fi

hedelmavihannespikkelsi.gif : 59 kB