Ett kosttillskott för män med namnet Erecta Vit innehåller Cnidium monnieri som betraktas som ett nytt livsmedel och återkallas därför från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framkommit att ett kosttillskott för män med namnet Erecta Vit, Erection Stimulator importerat och marknadsfört av HL-Property Oy (Helsingfors) innehåller Cnidium monnieri som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Cnidium monnieri betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel. Saluhållande och marknadsföring av nya livsmedel förutsätter ett sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97. Produkten saknar också finsk- och svenskspråkiga förpackningspåskrifter.

Produkten har saluhållits åtminstone i webbutiker och Hot Lips -butiker. Produkterna i lager har förstörts under tullens övervakning, men produkter har före det sålts till privata konsumenter. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har instruerat och väglett företagaren i frågor som gäller egenkontroll och återkallelse. Om saken har också lämnats en RASFF-meddelande (Rapid Alert System for Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av Cnidium monnieri och livsmedel som innehåller Cnidium monnieri är inte tillåtet, eftersom man inte ansökt om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel för växten och man inte har tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information ger:
HL-Property Oy, Samuli Katainen, info at-merkki.gifhotlips.fi, tfn (09) 7732292
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291

100805_erectavit.jpg