Ett kosttillskott för män med namnet Venicon innehåller Epimedium grandiflorum som betraktas som ett nytt livsmedel och återkallas därför från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framkommit att ett kosttillskott för män med namnet Venicon, Erection stimulator importerat och marknadsfört av HL-Property Oy (Helsingfors) innehåller Epimedium grandiflorum som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Epimedium grandiflorum betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel. Saluhållande och marknadsföring av nya livsmedel förutsätter ett sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97.

Produkten saknar också finsk- och svenskspråkiga förpackningspåskrifter och färgämnet alluraröd (E 129) som till exempel konstaterats i produkten har således inte angetts i enlighet med bestämmelserna om påskrifter på förpackningar. Produkten innehåller också ett ämne (koffein) som nämnts i bilaga 1 och droger (Panax quinquefolius, Eleutherococcus senticosus, Panax gingseng, Smilax aristolochifolia) som nämnts i bilaga 2 till läkemedelsförteckningen 1095/2009 och företagaren borde därför kontakta Fimea.

Produkten har saluhållits bl.a. i flera webbutiker och i Hot Lips -butikerna. Produkterna i lager har bortskaffats under tullens övervakning, men produkter har före det sålts till privata konsumenter. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har instruerat och väglett företagaren i frågor som gäller egenkontroll och återkallelse. Om saken har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av Epimedium grandiflorum och livsmedel som innehåller Epimedium grandiflorum är inte tillåtet, eftersom växten inte godkänts på det sätt som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97. För produkten har inte ansökts om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel och man har inte tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information ger:
HL-Property Oy, Samuli Katainen, info at-merkki.gifhotlips.fi, tfn (09) 7732292
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291

100805_venicon.jpg