Ett kosttillskott för män med namnet Vigorin innehåller Cnidium monnieri som betraktas som ett nytt livsmedel och återkallas därför från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framkommit att ett kosttillskott för män med namnet Vigorin; Erection Stimulator importerat av HL-Property Oy (Helsingfors) innehåller Cnidium monnieri som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Cnidium monnieri betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel. Saluhållande och marknadsföring av nya livsmedel förutsätter ett sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97. Produkten saknar också finsk- och svenskspråkiga förpackningspåskrifter.

Produkten har saluhållits åtminstone i webbutiker och via postorder i hela landet (Seksiverkkokauppa.fi, Hotlips.fi, Makkari.fi, Kaboom.fi). Produkterna i företagarnas (HL-Property Oy (Helsingfors), RJ Enterprise (Vanda), Force Sports Nutrition Ky (Vanda)) lager har bortskaffats, men produkter har före det sålts till privata konsumenter. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har instruerat och väglett företagarna i frågor som gäller egenkontroll och återkallelse. Om saken har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av Cnidium monnieri och livsmedel som innehåller Cnidium monnieri är inte tillåtet, eftersom man inte ansökt om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel för växten och man inte har tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi > Tillsyn och företagare > Nya livsmedel

Mer information ger:
HL-Property Oy/Seksiverkkokauppa.fi och Hotlips.fi, Samuli Katainen, info@hotlips.fi, tfn 09-7732292
RJ Enterprise/Makkari.fi, Reijo Juutinen, info@makkari.fi, tfn 010 423 4554
Force Sports Nurtrition Ky/Kaboom.fi, Matti Kuusimäki, matti@americanbodybuilding.fi, tfn 040 545 3503
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291


vigorin.jpg