Ett kosttillskott med namnet VigRX Plus har bestrålats i strid mot bestämmelserna och återkallats från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framkommit att ett kostillskott med namnet VigRX Plus, Now With Bioperine (lot 110940) importerat av Hundika Oy (Urjala) innehåller material som bestrålats i strid mot bestämmelserna. Produkten innehåller också erytrosin (E127), som är ett förbjudet färgämne i produkten i fråga. Finsk- och svenskspråkiga förpackningspåskrifter saknas likaså och därför har bl.a. konstaterade tillåtna färgämnen inte angetts på rätt sätt.

Enligt HIM:s förordning 852/2000 är bestrålning av kosttillskott förbjudet. I Finland får inte marknadsföras andra bestrålade livsmedel än torkade kryddörter, kryddor och kryddväxter och till landet får inte införas andra än ovan nämnda bestrålade livsmedel. Bestrålningen skall dessutom vara utförd i en i EU godkänd bestrålningsanläggning.

Produkten har saluhållits till privatpersoner endast i webbhandeln. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna har instruerat och väglett företagaren i frågor som gäller egenkontroll och återkallelse. Om saken har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Information om bestrålning av livsmedel:
Evira.fi > Livsmedel > Tillsyn och företagare > Bestrålning av livsmedel

Mer information ger:
Hundika Oy, Jari Ylösmäki, info@voimamesta.com, tfn 0400 878 330
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen@evira.fi, tfn 020 77 24291

vigrxplus.jpg