Ett nytt parti risvermicelli med namnet Guilin har återkallats på grund av det innehåller ickegodkänt genetiskt modifierat ris

Evira har via varningssystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) fått veta att det har till Finland kommit ett nytta parti risvermicelli med namnet Guilin (förpackning på 400 g, bäst före 15.1.2012, partiidentifikationerna 03408 och 03409), som innehåller den kinesiska rismodifieringen Bt63 som inte är godkänd i EU.

Produkten har saluhållits i följande butiker:

  • Vii Voan, Helsingfors
  •  Hongheng Asia Food Store, Tusby
  • Choog Dii, Vanda
  • Asia Market, Vasa

Företagarna har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkterna från marknaden och bortskaffat dem. Kunderna har informerats om saken och ombetts returnera produkterna som strider mot bestämmelserna till butiken.

För risprodukter som importeras från Kina uppställdes särskilda importkrav från och med den 15 april 2008 i avsikt att påvisa att de inte innehåller det i Europeiska gemenskapen icke godkända genetiskt modifierade riset Bt63 (2008/289/EG). Om riset Bt63 utgående från analyser ändå konstateras i en produkt, skall företagaren återkalla produkten från marknaden (178/2002, artikel 19).

Information om GMO-tillsynen:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/foder/gmo/

Mer information ger:
Evira: överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gifevira.fi, tfn 020 77 24291