Ett örtpreparat med namnet Jiva Chyawanprash innehåller växten Desmodium gangeticum som betraktas som ett nytt livsmedel och återkallas därför från marknaden

I tullaboratoriets undersökningar har framkommit att ett örtpreparat med namnet Jiva Chyawanprash tillverkat av indiska Jiva Ayurvedic Pharmacy och importerat av Ayurveda Nordic Oy (Åbo) innehåller växten Desmodium gangeticum, som i EU betraktas som ett nytt livsmedel. Desmodium gangeticum betraktas enligt kommissionens förteckning över nya livsmedel som ett nytt livsmedel och saluhållning och marknadsföring av nya livsmedel förutsätter ett sådant tillstånd, som avses i förordningen om nya livsmedel (EG) nr 258/97.

Produkten har i små mängder sänts som prover till hälsokostaffärer. Den finska företagaren Ayurveda Nordic Oy har i samarbete med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna återkallat produkten från marknaden och informerat butikerna om saken via e-post. Produkterna i lager kommer att bortskaffas på korrekt sätt. Om saken har också lämnats en RASFF-varning (Rapid Alert System for Food and Feed).

Med ett nytt livsmedel avses ett sådant livsmedel, som före år 1997 inte i någon större utsträckning använts för konsumtion inom gemenskapen. Utsläppande på marknaden av livsmedel som betraktas som nya livsmedel förutsätter ett tillstånd och beviljandet av ett sådant tillstånd förutsätter att produkten genomgår en säkerhetsbedömning. Saluhållande och marknadsföring av Desmodium gangeticum och livsmedel som innehåller Desmodium gangeticum är inte tillåtet, eftersom man inte ansökt om ett sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel för växten och man inte har tillräckligt med information om produktens säkerhet med tanke på konsumenterna.

Information om nya livsmedel:
Evira.fi - Livsmedel - Tillverkning och försäljning - Nya livsmedel

Mer information ger:
Ayurveda Nordic Oy, Riitta Heikkilä, team.ayurveda at-merkki.gif : 1Kb gmail.com tfn 0500 775510
Evira, överinspektör Sanna Viljakainen, sanna.viljakainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi tfn 020 77 24291

Bild på produkten
ayurveda.jpg : 18Kb