Ett parti färska Red Delicious äpplen innehåller för stora rester av växtskyddsmedel

Inex Partners Oy har dragit bort i Argentina odlade Red Delicious äpplen från butikerna på grund av rester av azinfosmetyl.

Parti som dragits bort från marknaden: Productores Argentinos Integrados, Lote 1755, Prod 0029

Äpplena har saluhållits i S-gruppens butiker i hela Finland. Partiet i fråga har eventuellt redan använts som livsmedel. Konsumenter som ätit av äpplena behöver inte oroa sig för att detta medför fara med tanke på hälsan.

Konsumentkontakt: Inex Partners Oy Pekka Anttila, tfn 0107687465, pekka.anttila at-merkki.gifinex.fi

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira handhas saken av Ulla Karlström, tfn 040 48 777 98, ulla.karlstrom at-merkki.gifevira.fi